1. Waarin verschilt de aanpak van Musicoach.nl met de meeste andere aanbieders van coaching en/of Digitale muzieklessen?

Musicoach biedt jou een persoonlijke coaching in de klas, samen met de kinderen. De coaching is afgestemd op de beginsituatie van jou en je klas. Door in de klas te werken, ervaar je meteen waarmee je geholpen kunt worden.

2. Kan ik de Digitale Muzieklessen ook zonder coaching gebruiken?

In een aantal gevallen kan dat wel: Bijv. als je al een speciale opleiding m.b.t. het geven van muzieklessen hebt gevolgd, kan met een korte instructie de methode wel gebruikt worden. In alle andere gevallen is het met succes geven van muzieklessen pas mogelijk na onze coaching.

3. Ben ik na jullie coaching volledig in staat om optimaal een muziekles te geven?

Natuurlijk is dit afhankelijk van je eigen beginsituatie, je motivatie maar met name de routine die je opbouwt. Gedurende de eerste coaching geef je zelf 5 van de 10 muzieklessen. Dan heb je uiteraard nog geen routine in het geven van muzieklessen. Maar wel voldoende basis om hiermee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de frequentie van jouw muzieklessen bouw je die routine op.

4. Kan ik een beroep op jullie doen na afloop van het coachingstraject?

Ook dan staan we voor je klaar. Mochten we niet meer werkzaam zijn in jouw school op dat moment, kun je altijd per mail om bijv. hulp vragen.  

5. Is dat niet relatief erg duur, zo'n persoonlijk musicoaching?

Uit ervaring in de laatste 10 jaar weten we dat de meeste deelnemers die we gecoacht hebben nog steeds en met succes zelf muzieklessen geven en gebruik maken van de Digitale lessen. De leerlingen van de scholen waar we geweest zijn, zingen en musiceren beduidend beter en met meer plezier dan in de scholen waar we voor het eerst komen. De investering is dus juist gebleken: Er is een doorgaande ontwikkeling in die scholen op muziekgebied. Na deze basis kiezen scholen ook vaak voor gespecialiseerde workshops voor hun leerlingen die daar meer profijt uit halen omdat ze al een muzikale basis ontwikkeld hebben.

De Digitale muzieklessen mogen na afloop van de laatste coaching nog heel veel jaren gratis gebruikt worden. Dus geen terugkomende abonnementskosten tenzij je ook gebruik wil maken van de nieuwste muzieklessen en voorzieningen die na afloop van jouw laatste coaching erbij komen. In dat geval betaal je een kleine bijdrage per schooljaar.  

6. Leren de kinderen notenlezen?

Nee, ze leren niet notenlezen in de traditionele zin van het woord. Als je dat zou willen bereiken, heb je aan de 30 tot 40 minuten muziekles per week niet voldoende. Zeker niet als je alle andere muzikale doelen wil bereiken om te voldoen aan de kerndoelen. Bovendien heeft een leerling pas echt het notenschrift nodig als ze bij een koor gaan zingen of een instrument gaan bespelen op een muziekschool. We laten die taak dus met een gerust hart over aan dergelijke instituten. Wel maken de kinderen kennis met het notenschrift als verschijnsel en alternatieve wijzen om muziek grafisch weer te geven.

7. Waarom is Musicoach.nl hieraan begonnen?

Willem van der Heijden, de oprichter van Musicoach.nl is zelf fervent muzikant en lange tijd leraar PO geweest. Hij vond het vreselijk jammer om te constateren dat het muziekonderwijs in de laatste 30 jaar bijna volledig verdwenen is uit de basisschool. Het is zijn missie om dit weer terug te brengen binnen de mogelijkheden die er zijn: Er is momenteel extra budget, maar er is geen enkele garantie dat dit over een paar jaar nog zo is. Vandaar dat hij gekozen heeft voor een oplossing waarbij elke leraar PO zelf aan de slag kan met muziekles geven. Dan is er een grotere garantie dat ook in de komende vele jaren muzieklessen gegeven blijven worden.