Vanwege onze overtuiging dat alleen door persoonlijke coaching succes behaald kan worden met het geven van muzieklessen bieden we de digitale methode in principe alleen aan in combinatie met die coaching.

Elke sessie kost € 57,50.(2018-2019, BTW vrijgesteld) Daarbij is inbegrepen:

❋ 30 tot 40 minuten muziekles in de klas.

❋ Een persoonlijk verslag van elke les die jij gegeven hebt.

❋ Een nabespreking, individueel of samen met je collega's, na elke sessie.

❋ Het gebruik van alle muzieklessen gedurende het hele schooljaar.

❋ Als jouw school op een bepaald moment geen gebruik meer maakt van onze coaching, heb je de keuze: Gratis gebruik van het muzieklessenpakket wat je gebruikt hebt in dat laatste coachingsjaar of tegen bijbetaling van € 242,00 incl. 21 % BTW per schooljaar ook de nieuwste muzieklessen.


Een rekenvoorbeeld:  

Een school vraagt voor 10 collega's een volledig traject aan:

❋ 10 collega's x 10 sessies x € 57,50 = € 5750,00 in het 1e schooljaar.

❋ 10 collega's Opfriscursus, variërend van 2 tot 6 lessen.

❋ De school behoudt na deze 2 jaar het lessenpakket en heeft geen behoefte aan de nieuwste lessen in de komende lesjaren: € 0,00

❋ Of: De school wil na die 2 jaren wel telkens de nieuwste lessen: Dan komt er € 242,00 per leerjaar bij als men telkens de nieuwste lessen wil hebben.


Er wordt van de school verwacht dat zij een basispakket aan slagwerkinstrumenten in huis hebben. Wij kunnen je desgewenst advies geven bij de aankoop van nieuw materiaal.  


Omdat onze methode en werkwijze van coaching volledig aansluit bij de eisen op het gebied van doorgaande leerlijn en deskundigheidsbevordering kan de school gebruik maken van subsidieregelingen zoals Impulsgelden muziek, Cultuur met Kwaliteit of Cultuurloper.


Collega vakmensen die gebruik willen maken van het lessenpakket voor hun lessen als vakdocent muziek kunnen contact opnemen voor een offerte.


Naar Het traject...

Naar Algemene Voorwaarden...