INFORMATIE

NIEUWS

PROEFLESSEN

SUPPORT

Tijdens het Symposium 'Morgen Méér Muziek in de Klas' op 22 maart 2017 mocht de collega links in beeld (Elly Brisko van BS De Vuurvogel) in het bijzijn van Koningin Maxima vertellen hoe leuk en belangrijk zij muzieklessen vindt. Zij heeft de laatste twee jaar coaching gehad van Musicoach.nl!

Collega Daisy Mertens, (Leraar van het Jaar 2017) zegt iets belangrijks in het laatste deel van het filmpje: Zij heeft coaching gehad van Musicoach.nl op haar school De Vuurvogel in Helmond! Hoor wat zij er nu over zegt! We mogen trots zijn dat Koningin Maxima nu ook weet dat onze methode blijkbaar goed werkt!

Alle Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief
september 2019

Een van meest enthouisaste gebruikers van Musicoach-muzieklessen zegt....